Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego nr druku 295

35 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 na terenie Gminy Kołobrzeg nr druku 296

32 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2018

70 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2018 -2028 nr druku 298

21 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

324 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3

356 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

403 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych , niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż j.s.t. nr druku 299

20 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inaksa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso nr druku 300

19.3 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej nr druku 301

17.5 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso nr druku 302

19.3 KBPobierzPodgląd pliku