Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załącznik do pobrania:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej w miejscowości Korzystno-Przećmino od projektowanego ciągu rowerowego w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową 3355Z Karcino-Kołobrzeg (ul. Szeroka) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 102 (w miejscowości Błotnica) oraz przebudowie odcinka drogi gminnej ul. Jeżynowa w Korzystnie.

24 KBPobierz