Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załącznik do pobrania:

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej w miejscowości Korzystno - Przećmino od projektowanego ciągu rowerowego w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową 3355Z Karcino – Kołobrzeg (ul. Szeroka) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 102 (w miejscowości Błotnica) oraz przebudowie odcinka drogi gminnej ul. Jeżynowej w Korzystnie; działka numer 233, 74/4, 338, 219/3, 219/4, 220, 221, 222, 223, 54/1, 40/1, 35/7, 214/2, 35/10, 225/3; obręb Korzystno; działka numer 272/2, 18/1, 216/3, 304/1, 268, 47, 290/1, 273/1, 110/3; obręb Przećmino; działka numer 211; obręb Błotnica; gmina Kołobrzeg.

52 KBPobierz