Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załącznik do pobrania:

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13.06.2017 r. znak: AP-3.746.38.2.2017.MS dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia zlokalizowanej na dz. nr 239/3 obręb Stary Borek, Gmina Kołobrzeg stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

34 KBPobierz