Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego nr druku 248

38 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok nr druku 249

58 KBPobierz

Załącznik Nr 1

25 KBPobierz

Załącznik Nr 2

32 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kołobrzeg na lata 2017-2028 nr druku 250

51 KBPobierz

Załącznik Nr 1

250 KBPobierz

Załącznik Nr 2

228 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia " Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołobrzeg" nr druku 251

55 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr druku 252

34 KBPobierz

Załącznik o uchwały

23 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi nr druku 253

24 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zwarcia porozumienia międzygminnego nr druku 254

16.7 KBPobierz

Projekt Porozumienia - wersja Nr 1

26 KBPobierz

Projekt Porozumienia - wersja Nr 2

26 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr druku 255

13.6 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność gminy Kołobrzeg nr druku 256

37 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Mieszka I w Drzonowie nr druku 258

32 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy nr druku 257

17.2 KBPobierz