Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok nr druku 230

30 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2016 nr druku 231

29 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok nr druku 232

51 KBPobierz

Załącznik Nr 1

30 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy nr druku 233

50 KBPobierz

Objaśnienia do WPF

48 KBPobierz

Załącznik Nr 1

248 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg w części obrębów Dźwirzyno i Grzybowo nr druku 234

725 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg w części obrębu Grzybowo nr druku 235

275 KBPobierz

Projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( ob. ew. Zieleniewo oraz ob. ew. Grzybowo) nr druku 237 i 238

41 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kołobrzeg, przy drodze powiatowej nr 3303 Z nr druku 239

414 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Kołobrzeg nr druku 240

21 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kampingu " Biała Mewa" w Dźwirzynie oraz Regulaminu korzystania z wypożyczalni rowerów GCSiR w Dźwirzynie nr druku 241

16.6 KBPobierz

Załącznik nr 1

16.1 KBPobierz

Załącznik Nr 2

17.1 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu GOPS w Kołobrzegu nr druku 242

19.8 KBPobierz

Statut

25 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia pilotażowego programu osłonowego Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców gminy nr druku 243

22 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Kołobrzeg a gminą Silute nr druku 244

16.8 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie Karty Samorządności nr druku 245

19.5 KBPobierz

Karta Samorządności załącznik

82 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej nr druku 246

15.3 KBPobierz

Załącznik nr 2

41 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg w części obrębu Kądzielno nr druku 236

389 KBPobierz

Uzasadnienie do uchwały

86 KBPobierz

Załącznik Nr 1a

2.9 MBPobierz

Załącznik Nr 1B

4.5 MBPobierz

Załącznik Nr 2

3.4 MBPobierz

Załącznik Nr 3

5.9 MBPobierz

Załącznik Nr 4

39 KBPobierz