Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załącznik do pobrania:

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie z dnia 08.05.2017 r. dotyczącego wydania decyzji Nr SKO.4170.823.2017 po ponownym rozpatrzeniu odwołania Spółki z o.o. Ventus Energia z Koszalina od decyzji Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 29.04.2015 r. znak: GKI.V.6220.9.2012 o odmowie ustaleń środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Kądzielno dz. nr 6/10, 6/11 obręb ewidencyjny Kądzielno, Gmina Kołobrzeg

26 KBPobierz