Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załącznik do pobrania:

Obwieszczenie Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 05.04.2017 r. w sprawie wydania decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby projektowanego osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Niekaninie przy ul. Działkowej dz. nr 260/1, 261, 256/2, 256/1, 253/16, 253/17 obręb ewidencyjny Niekanin, Gmina Kołobrzeg a także 27/13, 18/3, 27/62 obręb ewidencyjny nr 19 Miasta Kołobrzeg

40 KBPobierz