Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

45 KBPobierz

Załącznik Nr 1

25 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2017-2028

55 KBPobierz

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

39 KBPobierz

Załącznik Nr 1

248 KBPobierz

Załącznik Nr 2

226 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

16.6 KBPobierz

Projekt Porozumienia Międzygminnego

26 KBPobierz