Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załącznik do pobrania:

Obwieszczenie Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 02.03.2017 r. o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji ściekowej w obrębie ulicy Malinowej w Zieleniewie dz. nr 377/11, 140/1, 140/3, 141/1, 633/8, 633/10, 633/11, 633/19, 153/13, 153/11, 153/14, 449/2, 153/12, 146, 147, 131/56, 131/57 obręb ewidencyjny Zieleniewo, Gmina Kołobrzeg i dz. nr 1 obr. nr 16 Miasta Kołobrzeg

37 KBPobierz