Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załącznik do pobrania:

Ogłoszenie Wójta Gminy Kołobrzeg o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg w części obrębu Grzybowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2.6 MBPobierz