Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Gmina Kołobrzeg informuje o trwającym naborze wniosków w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Zgodnie z regulaminem projekt obejmuje demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest, a beneficjentem może być Gmina z możliwością pozyskania dotacji w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych.
W związku z realizacją projektu po stronie właściciela nieruchomości pozostaje założenie nowego pokrycia dachowego.
W przypadku budynków, z których azbest został zdjęty we własnym zakresie Fundusz dopuszcza jedynie możliwość sfinansowania transportu i utylizacji azbestu.
Informujemy, że wnioski o dofinansowanie ww. celu (dotyczące posesji zlokalizowanych na terenie Gminy Kołobrzeg) można składać do dnia 31.03.2017r.  w Urzędzie Gminy Kołobrzeg. Wnioski dostępne są na stronie internetowej www.bip.gmina.kolobrzeg.pl w zakładce poradnik klienta – ochrona środowiska, albo do pobrania w tutejszym Urzędzie.
Prosimy o składanie kompletnych wniosków.
W przypadku pytań informacji udziela p. Bogna Żynis – inspektor ds. ochrony środowiska – pok. 29, tel. 94 35 30 430.