Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok nr druku 180

43 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

34 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2

30 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2017-2028 nr druku 181

51 KBPobierzPodgląd pliku

Objaśnienia do WPF

47 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

199 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

222 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso nr druku 182

19.6 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów , terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso nr druku 183

19.6 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej ( ob. ew. Dźwirzyno) nr druku 184

38 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej nr druku 185

13.6 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody - drzewostanu przy Kościele P.W. Podwyższenia Krzyża Świętego w miejscowości Karcino, gmina Kołobrzeg nr druku 186

78 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 nr druku 187

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kołobrzeg na rok 2017 nr druku 188

662 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu Grzybowo nr druku 189

109 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla obrębu Karcino nr druku 190

19.8 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik obręb Karcino

382 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla obrębu Bogucino nr druku 191

20.0 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik obręb Bogucino

132 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Bogusławiec nr druku 192

20.0 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik obręb Bogusławiec

67 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla obrębu Stramnica nr druku 193

19.3 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik obręb Stramnica

143 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla obrębu Nowogardek nr druku 194

20 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik obręb Nowogardek

119 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla obrębu Drzonowo nr druku 195

20 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik obręb Drzonowo

331 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla obrębu Sarbia nr druku 196

19.8 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik obręb Sarbia

177 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli oraz w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli nr druku 197

37 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Kołobrzeg , do nowego ustroju szkolnego , wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe nr druku 198

23 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej nr druku 199

17.7 KBPobierzPodgląd pliku