Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017

135 KBPobierz

1.Opis dochodów

365 KBPobierz

2.Opis wydatków

636 KBPobierz

3.Opis wydatków majątkowych

615 KBPobierz

4.Opis przychodów i rozchodów

152 KBPobierz