Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego nr druku 167

36 KBPobierzPodgląd pliku

W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego nr druku 168

39 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nr druku 169

32 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego nr druku 170

18.6 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kołobrzeskiego zadania zarządzani drogę powiatową nr 3355 Z Karcino-Kołobrzeg na odcinku od km 14+586 do km 12+670 nr druku 171

21 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2017 nr druku 172

120 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia wieleloetniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2017-2028 nr druku 173

21 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

264 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

377 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3

243 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok nr druku 174

38 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

23 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

27 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na alta 2016-2028 nr druku 175

63 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

252 KBPobierzPodgląd pliku

Objaśnienia do WPF

48 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

231 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu Dźwirzyno nr druku 176

161 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli ....nr druku 177

135 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości nr druku 178

15.4 KBPobierzPodgląd pliku