Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok nr druku 159

68 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

43 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2016-2028 nr druku 160

64 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

253 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

227 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości nr druku 161

49 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Planu działania dla zadania pn. Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie nr druku 162

14.8 KBPobierzPodgląd pliku

Plan działania pn. Budowa Centrum Turystyki i Rekreacji Wodnej w Dźwirzynie

606 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kołobrzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017 nr druku 163

48 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy Kołobrzeg nr druku 164

16.0 KBPobierzPodgląd pliku

Program

282 KBPobierzPodgląd pliku