Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

załącznik do pobrania:

Ogłoszenie (obwieszczenie) Wójta Gminy Kołobrzeg z dnia 19.10.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu ewidencyjnego Kądzielno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

743 KBPobierz