Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załącznik do pobrania:

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 02 września 2016r. w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S-6 na odcinku węzeł „Kiełpino” (bez węzła)-węzeł „Kołobrzeg Zachód” ( z węzłem), w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

1.4 MBPobierz