Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego nr druku 142

42 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok nr druku 143

92 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

25 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

39 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kołobrzeg na lata 2016-2028 nr druku 144

68 KBPobierzPodgląd pliku

Objaśnienia do WPF

47 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

249 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

229 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych nr druku 145

255 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz Powiatu Kołobrzeskiego z zastosowaniem bonifikaty i nabycie nieruchomości od Powiatu Kołobrzeskiego z zastosowaniem bonifikaty nr druku 146

15.9 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( ob. ew. Budzistowo) nr druku 147

13.4 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej ( ob. ew. Dźwirzyno dz. nr 814 i 815) nr druku 148

13.5 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej ( ob. ew. Dźwirzyno dz. nr 107/13) nr druku 149

34 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Kołobrzeg partnerskiego projektu edukacyjnego Rozwój turystyki rowerowej w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomarania nr druku 150

22 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Kołobrzeg partnerskiego projektu edukacyjnego " Zdrowe dzieci w zdrowych gminach " nr druku 151

22 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Kołobrzeg partnerskiego projektu transgranicznego "Baltic Water Sport School" nr druku 152

23 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Kołobrzeg nr druku 153

14.2 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w Gminie Kołobrzeg nr druku 154

27 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych nr druku 155

16.6 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej nr druku 156

16.2 KBPobierzPodgląd pliku