Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego nr druku 142

42 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok nr druku 143

92 KBPobierz

Załącznik Nr 1

25 KBPobierz

Załącznik Nr 2

39 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kołobrzeg na lata 2016-2028 nr druku 144

68 KBPobierz

Objaśnienia do WPF

47 KBPobierz

Załącznik Nr 1

249 KBPobierz

Załącznik Nr 2

229 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych nr druku 145

255 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz Powiatu Kołobrzeskiego z zastosowaniem bonifikaty i nabycie nieruchomości od Powiatu Kołobrzeskiego z zastosowaniem bonifikaty nr druku 146

15.9 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( ob. ew. Budzistowo) nr druku 147

13.4 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej ( ob. ew. Dźwirzyno dz. nr 814 i 815) nr druku 148

13.5 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej ( ob. ew. Dźwirzyno dz. nr 107/13) nr druku 149

34 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Kołobrzeg partnerskiego projektu edukacyjnego Rozwój turystyki rowerowej w nadmorskim obszarze Euroregionu Pomarania nr druku 150

22 KBPobierz

Projekt w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Kołobrzeg partnerskiego projektu edukacyjnego " Zdrowe dzieci w zdrowych gminach " nr druku 151

22 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Kołobrzeg partnerskiego projektu transgranicznego "Baltic Water Sport School" nr druku 152

23 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Kołobrzeg nr druku 153

14.2 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w Gminie Kołobrzeg nr druku 154

27 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych nr druku 155

16.6 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej nr druku 156

16.2 KBPobierz