Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załącznik do pobrania:

Zawiadomienie Wójta Gminy Kołobrzeg o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ”Budowa urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych – studni zastępczych nr 9B, 4C, 11B na terenie ujęcia komunalnego dz. nr 128, 129 obr. ew. Obroty, gm. Kołobrzeg

285 KBPobierz