Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok nr druku 134

11.7 KBPobierz

W sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 nr druku 135

12.6 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok nr druku 136

75 KBPobierz

Załącznik Nr 1

26 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia " Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołobrzeg" nr druku 137

52 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej nr druku 138

30 KBPobierz