Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego nr druku 123

40 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok nr druku 124

77 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

26 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

28 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2016-2028 nr druku 125

67 KBPobierzPodgląd pliku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

71 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

249 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kołobrzeg nr druku 126

19.4 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso nr druku 127

18.8 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu nr druku 128

30 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kołobrzeg na lata 2016-2021 nr druku 129

568 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołobrzeg nr druku 130

17.0 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/92/2016 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 19.01.2016 r. w sprawie programu Usuwania Barszczu Sosnowskiego nr druku 131

12.1 KBPobierzPodgląd pliku