Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kołobrzeg nr druku 121

12.0 KBPobierz

Załącznik do Uchwały

5.8 MBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2016-2028 nr druku 122

66 KBPobierz

Objaśnienia do WPF

38 KBPobierz

Załącznik do uchwały - wykaz przedsięwzięć do WPF

224 KBPobierz