Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego nr druku 101

41 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Zachodniopomorskiego nr druku 102

40 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok nr druku 103

90 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

23 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

35 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2028 nr druku 104

66 KBPobierzPodgląd pliku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

74 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

202 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3

231 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Kołobrzeg nr druku 105

26 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej nr druku 106

35 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych ( ob. ew. Rościęcino) nr druku 107

13.8 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości nr druku 108

38 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody zbycie nieruchomości ( ob. ew. Stary Borek) nr druku 109

14.6 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości ( ob. ew. Dźwirzyno) nr druku 110

14.9 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu nr druku 111

21 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności nr druku 112

15.3 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do Uchwały nr druku 112

28 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kołobrzeg do Konwentu Współpracy Samorządowej Polsko-Ukraina nr druku 113

28 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do Uchwały nr druku 113

371 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Kołobrzeg środków stanowiących fundusz sołecki

12.0 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kołobrzeg środków stanowiących fundusz sołecki

12.0 KBPobierzPodgląd pliku