Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt Uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kołobrzeskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 3152Z Mrzeżyno-Dźwirzyno-Kołobrzeg na odcinku od km 1+235 km do 1+620 nr druku 93

18.3 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kołobrzeg na lata 2016-2026 nr druku 94

15.1 KBPobierz

Strategia Rozwoju Gminy Kołobrzeg

1.9 MBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie Programu Usuwania Barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Kołobrzeg nr druku 95

43 KBPobierz

Program usuwania barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Kołobrzeg

6.3 MBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 nr druku 96

1.0 MBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kołobrzeg na rok 2016 nr druku 97

678 KBPobierz

Deklaracja na podatek rolny

149 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Kołobrzeg na rok 2016 nr druku 99

14.3 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych nr druku 98

32 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016 nr druku 100

15.0 KBPobierz