Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego nr druku 81

40 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego nr druku 82

38 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Zachodniopomorskiego nr druku 83

39 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołobrzeg na rok 2016 nr druku 84

132 KBPobierzPodgląd pliku

Autopoprawka Wójta Gminy Kołobrzeg do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

35 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do Autopoprawki Wójta Gminy

185 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2016-2028 nr druku 85

119 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

266 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

387 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3

249 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków , które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015 nr druku 86

42 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok nr druku 87

71 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

23 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

24 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kołobrzeg nr druku 88

39 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do Uchwały Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków nr druku 89

124 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych nr druku 90

81 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg w części obrębu Grzybowo w rejonie ulicy Borkowskiej nr druku 91

49 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Budżetu i Rolnictwa nr druku 92

12.8 KBPobierzPodgląd pliku

Uzasadnienie do projektu uchwały nr druku 91

14.9 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do uchwały nr druku 91

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 do uchwały nr druku 91

9.3 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3 do uchwały nr druku 91

38 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 4

17.8 KBPobierzPodgląd pliku