Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załączniki do pobrania:

zał 1 Dochody wg klasyfikacji budżetowej

200 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1a Dochody wg źródeł

135 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1b Dochody budżetu państwa

139 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1c Dochody i wydatki związane z realizacją GPPiRPA

145 KBPobierzPodgląd pliku

zał 2 Wydatki ogółem

225 KBPobierzPodgląd pliku

zał 2a Wydatki inwestycyjne

214 KBPobierzPodgląd pliku

zał 3 Przychody i rozchody

140 KBPobierzPodgląd pliku

zał 4 Dochody i wydatki na zadania zlecone

154 KBPobierzPodgląd pliku

zał 5 Dochody i wydatki na podst.porozumień

140 KBPobierzPodgląd pliku

zał 6 Dotacje podmiotowe dla podmiotów nienależących do SFP

122 KBPobierzPodgląd pliku

zał 7 Dotacje podmiotowe dla podmiotów SFP

109 KBPobierzPodgląd pliku

zał 8 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek nienależacych do JSFP

125 KBPobierzPodgląd pliku

zał 9 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek SFP

113 KBPobierzPodgląd pliku

zał 10 Dotacje celowe na pomoc innym JST

247 KBPobierzPodgląd pliku

zał 11 Wydatki jednostek pomocniczych

188 KBPobierzPodgląd pliku