Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości nr druku 76

24 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych nr druku 77

15.8 KBPobierz

Załącznik Nr 1

178 KBPobierz

Załącznik nr 3

149 KBPobierz

Załącznik Nr 2

241 KBPobierz

Załącznik Nr 4

58 KBPobierz

Załącznik Nr 5

94 KBPobierz

Załącznik Nr 6

103 KBPobierz

Załącznik Nr 7

59 KBPobierz

Załącznik Nr 8

64 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych nr druku 78

17.0 KBPobierz

Załączniki - środki transportowe

14.7 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej nr druku 79

17.4 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie opłaty targowej nr druku 80

23 KBPobierz