Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kołobrzeg nr druku 67

38 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok nr druku 68

79 KBPobierz

Załącznik Nr 1

29 KBPobierz

Załącznik Nr 2

34 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2015-2026 nr druku 69

62 KBPobierz

Załącznik Nr 1

200 KBPobierz

Załącznik Nr 2

218 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu Grzybowo nr druku 70

1.9 MBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu Grzybowo nr druku 71

1.0 MBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu Kądzielno nr druku 72

1.6 MBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nr druku 73

40 KBPobierz

Projekt Uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gmina Miasto Kołobrzeg w zakresie lokalnego transportu zbiorowego nr druku 74

16.0 KBPobierz