Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kołobrzeg nr druku 67

38 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok nr druku 68

79 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

29 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

34 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2015-2026 nr druku 69

62 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

200 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

218 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu Grzybowo nr druku 70

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu Grzybowo nr druku 71

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg w części obrębu Kądzielno nr druku 72

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nr druku 73

40 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gmina Miasto Kołobrzeg w zakresie lokalnego transportu zbiorowego nr druku 74

16.0 KBPobierzPodgląd pliku