Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

                                                                                Kołobrzeg, dnia 15.10.2015r.


Wójt Gminy Kołobrzeg  informuje, że zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. - Prawo   o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1485)  zamiar zorganizowania zgromadzenia, na terenie Gminy Kołobrzeg  organizator zgromadzenia składa poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie:
telefon – 091 43 03 342, fax – 091 43 38 522,
poczta elektroniczna – wczk@szczecin.uw.gov.pl