Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego nr druku 61

34 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok nr druku 62

103 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

25 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

48 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2015-2026 nr druku 63

60 KBPobierzPodgląd pliku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

60 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kołobrzeg nr druku 64

15.3 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej ( ob. ew. Drzonowo) nr druku 65

28 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

200 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych nr druku 66

29 KBPobierzPodgląd pliku