Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt Uchwały w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok nr druku 55

11.2 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 nr druku 56

12.6 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały wniesiony na wniosek Wójta Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg w części obrębu Dźwirzyno nr druku 57

16.5 KBPobierzPodgląd pliku

załączniki do Uchwały nr druku 57

602 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały wniesiony na wniosek Wójta Gminy w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Kołobrzeg do Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania " Morze i Parsęta" nr druku 58

15.9 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do projektu uchwały nr druku 58

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały wniesiony na wniosek Wójta Gminy w sprawie wystąpienia Gminy Kołobrzeg ze Stowarzyszenia pn. " Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka" nr druku 59

15.4 KBPobierzPodgląd pliku