Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Informacja w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania Radzie Gminy Kołobrzeg kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023

43 KBPobierz

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

33 KBPobierz

oświadczenie składane przez kandydata- o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe

24 KBPobierz

oświadczenie kandydata na ławnika- władza rodzicielska

25 KBPobierz

lista osób udzielających poparcia dla kandydata na ławnika

129 KBPobierz