Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Wszczęcie postępowania  w sprawie zmiany zezwolenia na realizację inwestycji drogowej  polegającej na wydaniu decyzji zmieniającej decyzją znak B.6740.00044.2014 z dnia 14 kwietnia 2014r.:
na przebudowie ulicy Długiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz zjazdami w miejscowości Grzybowo, działka numer 74/8, 74/61, 76/6, 77/3, 77/6, 77/11, 82/17, 77/12, 78/15, 78/17, 79/8, 79/11, 80/9, 81/12, 81/36, 82/8, 83/7, 83/8, 85/15, 85/17, 86/2, 87/6, 88/15, 88/16, 184, 195, 198, obręb Grzybowo, gmina Kołobrzeg;
w części dotyczącej kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Nadmorskiej do ul. Długiej, działka numer 82/17, 83/7, 195, obręb Grzybowo, gmina Kołobrzeg.

Załącznik

189 KBPobierz