Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Zastępca Wójta: Katarzyna Janicka-Golonka

tel. 94 3530420 email: k.janicka@gmina.kolobrzeg.pl

Do zakresu zadań Zastępcy Wójta należy między innymi:
1)    koordynowanie przedsięwzięć związanych ze strategicznym rozwojem Gminy;
2)    realizacja i monitoring Strategii Rozwoju Gminy;
3)    nadzór nad opracowywaniem projektów planów, strategii i programów lokalnych niezbędnych do występowania z wnioskami o środki finansowe zewnętrzne, szczególnie Unii Europejskiej;
4)    nadzór nad właściwym przygotowaniem wniosków o dotacje, wnioskami o płatność oraz rozliczaniem dotacji z budżetu Państwa i Unii Europejskiej;
5)    sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań Gminy w zakresie inwestycji, promocji, sportu, turystyki oraz kultury;
6)    sprawowanie nadzoru nad działalnością następujących referatów i stanowisk pracy  Urzędu Gminy:
a)    Referatu Inwestycji i Rozwoju,
b)    Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
c)    Referatu Promocji i Rozwoju,
d)    stanowiska pracy ds. realizacji projektu UE BFA,