Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego nr druku 27

127 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok nr druku 28

211 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

205 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

237 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3

284 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2015-2026 nr druku 29

128 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

246 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

221 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Kołobrzeg nr druku 30

16.7 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso nr druku 31

18.9 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso nr druku 32

19.0 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dźwirzynie nr druku 33

17.1 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołobrzeg w 2015 roku" nr druku 34

14.6 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do Uchwały nr druku 34

17.4 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kołobrzeg środków stanowiących fundusz sołecki nr druku 35

11.9 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kołobrzeg środków stanowiących fundusz sołecki nr druku 35/1

11.9 KBPobierzPodgląd pliku