Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

 OBWIESZCZENIE

Podaje się do konsultacji społecznej Prognozę oddziaływania na środowisko skutków realizacji Polityki Transportowej Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego (NOF)
Z materiałami można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Kołobrzeg w pokoju 29 od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30.
Uwagi można składać w terminie 21 dni od ukazania niniejszego obwieszczenia

Prognoza NOF

56 MBPobierz