Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załączniki do pobrania:

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015

96 KBPobierzPodgląd pliku

1.Opis dochodów

601 KBPobierzPodgląd pliku

2.Opis wydatków

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

3.Opis wydatków majątkowych

583 KBPobierzPodgląd pliku

4.Opis przychodów i rozchodów

298 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1 Dochody wg klasyfikacji budżetowej

310 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1a Dochody wg źródeł

232 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1b Dochody budżetu państwa

283 KBPobierzPodgląd pliku

zał 1c Dochody z opłat za zezw.na sprzedaż napojów alkohol

279 KBPobierzPodgląd pliku

zał 2 Wydatki ogółem

407 KBPobierzPodgląd pliku

zał 2a Wydatki na GPPiRP

156 KBPobierzPodgląd pliku

zał 2b Wydatki inwestycyjne

266 KBPobierzPodgląd pliku

zał 3 Przychody i rozchody

167 KBPobierzPodgląd pliku

zał 4 Dochody i wydatki na zadania zlecone

261 KBPobierzPodgląd pliku

zał 5 Dochody i wydatki na podst.porozumień

203 KBPobierzPodgląd pliku

zał 6 Dotacje podmiotowe dla podmiotów nienależących do SFP

158 KBPobierzPodgląd pliku

zał 7 Dotacje podmiotowe dla podmiotów SFP

196 KBPobierzPodgląd pliku

zał 8 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek nienależacych do JSFP

210 KBPobierzPodgląd pliku

zał 9 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek SFP.

201 KBPobierzPodgląd pliku

zał 10 Dotacje celowe na pomoc innym JST

330 KBPobierzPodgląd pliku

zał 11 Wydatki jednostek pomocniczych

371 KBPobierzPodgląd pliku