Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załączniki do pobrania:

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015

96 KBPobierz

1.Opis dochodów

601 KBPobierz

2.Opis wydatków

2.1 MBPobierz

3.Opis wydatków majątkowych

583 KBPobierz

4.Opis przychodów i rozchodów

298 KBPobierz

zał 1 Dochody wg klasyfikacji budżetowej

310 KBPobierz

zał 1a Dochody wg źródeł

232 KBPobierz

zał 1b Dochody budżetu państwa

283 KBPobierz

zał 1c Dochody z opłat za zezw.na sprzedaż napojów alkohol

279 KBPobierz

zał 2 Wydatki ogółem

407 KBPobierz

zał 2a Wydatki na GPPiRP

156 KBPobierz

zał 2b Wydatki inwestycyjne

266 KBPobierz

zał 3 Przychody i rozchody

167 KBPobierz

zał 4 Dochody i wydatki na zadania zlecone

261 KBPobierz

zał 5 Dochody i wydatki na podst.porozumień

203 KBPobierz

zał 6 Dotacje podmiotowe dla podmiotów nienależących do SFP

158 KBPobierz

zał 7 Dotacje podmiotowe dla podmiotów SFP

196 KBPobierz

zał 8 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek nienależacych do JSFP

210 KBPobierz

zał 9 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek SFP.

201 KBPobierz

zał 10 Dotacje celowe na pomoc innym JST

330 KBPobierz

zał 11 Wydatki jednostek pomocniczych

371 KBPobierz