Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego nr druku 11

38 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego nr druku 12

43 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego nr druku 13

41 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2015 nr druku 14

73 KBPobierzPodgląd pliku

Autopoprawka Wójta Gminy Kołobrzeg do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

42 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do Autopoprawki

258 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 do Autopoprwki

290 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3 do Autopoprawki

266 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 4 do Autopoprawki

407 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 5 do Autopoprawki

283 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 6 do Autopoprawki

246 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 7 do Autopoprawki

329 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 8 do Autopoprawki

391 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2015-2026 nr druku 15

12.0 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do Autopoprawki do WPF

221 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 do Autopoprawki do WPF

286 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2015 rok nr druku 16

26 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok nr druku 17

17.2 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 nr druku 18

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do Uchwały Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kołobrzeg nr druku 19

628 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kołobrzeg na rok 2015 nr druku 19

26 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej nr druku 20

25 KBPobierzPodgląd pliku