Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załącznik do pobrania:

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 03.12.2014 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu składowiska nisko- i średnioaktywnych odpadów promieniotwórczych w Danii wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

41 KBPobierz