Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Używane w okresie karnawału powszechnie dostępnych wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia osób, jak również niesie zagrożenia dla porządku, spokoju
i bezpieczeństwa publicznego. Świadczą o tym informacje przekazywane każdego roku, szczególnie w okresie świątecznym i poświątecznym, przez środki masowego przekazu, o poparzeniach i innych zdarzeniach zagrażających życiu i zdrowiu.
W związku z tym, że obowiązujące przepisy ustaw nie regulują kwestii używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, Wojewoda Zachodniopomorski wydał rozporządzenie porządkowe w  sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Rozporządzenie Wojewody

38 KBPobierz