Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok nr druku 307

360 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmiany wpf na lata 2014-2024 nr druku 308

457 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych ( ob. ew. Karcino) nr druku 309

168 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej nr druku 310

170 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych ( ob. ew. Grzybowo) nr druku 311

165 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( ob. ew. Dźwirzyno) nr druku 312

165 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych ( ob. ew. Drzonowo) nr druku 313

165 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych ( ob. ew. Stary Borek) nr druku 314

169 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych( ob. ew. Niekanin) nr druku 315

170 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg nr druku 316

179 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg w części obrębu Dźwirzyno nr druku 317

173 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg w części obrębu Grzybowo ( teren C4a UT i C4b UT) nr druku 318

171 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołobrzeg w części obrębu Grzybowo ( teren A18UT, A14bZU, U) nr druku 319

167 KBPobierzPodgląd pliku