Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04. marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa

141 KBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Kołobrzeg o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach

70 KBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy Kołobrzeg w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

53 KBPobierz

Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze

64 KBPobierz

Obwieszczenie Starosty Kołobrzeskiego o okręgach wyborczych ich numerach, granicach oraz liczbie radnych w każdym okręgu wyborczym

98 KBPobierz

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych – Wybory Samorządowe 2014

483 KBPobierz

Informacje o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy.

13.9 KBPobierz

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Wyborczej

18.3 KBPobierz

Obwieszczenie Wójta Gminy o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania

18.6 KBPobierz

Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

16.6 KBPobierz

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu: losowanie składów obwodowych komisji wyborczych

10.4 KBPobierz

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu w sprawie numerów list kandydatów komitetów wyborczych

34 KBPobierz

Protokół z losowania składu obwodowych komisji wyborczych w Gminie Kołobrzeg

104 KBPobierz

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

191 KBPobierz

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

104 KBPobierz

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kołobrzeg

124 KBPobierz

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Kołobrzeg

25 KBPobierz

Wyciąg z Obwieszczenia Powiatowej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Kołobrzegu

45 KBPobierz

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych - funkcje

22 KBPobierz

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Kołobrzegu w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej

12.8 KBPobierz

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej

12.9 KBPobierz

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Kołobrzeg

28 KBPobierz

Informacja obwodowych komisji wyborczych - godzina rozpoczęcia II tura

11.6 KBPobierz