Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Konsultacje społeczne w ramach projektu "Jednolitego systemu identyfikacji turystycznej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg, Gminę Kołobrzeg oraz Gminę Ustronie Morskie".

Gmina Miasto Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg oraz Gmina Ustronie Morskie przystąpiły do prac mających w przyszłości zmierzać do budowy "Jednolitego systemu identyfikacji turystycznej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego".

System identyfikacji to kompleksowe i spójne oznakowanie przestrzeni publicznej oraz znajdujących się w niej obiektów. Budowa systemu zwiększy ład przestrzenny i poprawi estetykę na obszarach gmin zaangażowanych w projekt, podniesie bezpieczeństwo, ułatwi i skróci czas dotarcia do celu, co w konsekwencji korzystnie wpłynie na koszty funkcjonowania mieszkańców, a także osób przyjezdnych. Oznakowanie obejmie obszar miasta Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg, Gminy Ustronie Morskie i opisywać będzie w sposób jednolity m.in. nazwy ulic i numerów porządkowych budynków, atrakcje, zabytki, obiekty użyteczności publicznej, trasy rowerowe, czy obiekty branży turystycznej. Systemem objęte będą również słupy i tablice ogłoszeniowe oraz przystanki komunikacji miejskiej, a także elementy małej architektury, jak: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery czy też poidełka będące punktami czerpania wody.

Zapraszamy mieszkańców, turystów oraz wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które odbędą się:

  • 28.07.2014 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13
  • 29.07.2014 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48a
  • 30.07.2014 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie, ul. Rolna 2

Planując budowę Jednolitego Systemu Identyfikacji Turystycznej zachęcamy także do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, której celem jest poznanie Państwa opinii nt. stanu istniejącego oznakowania, określenie elementów oznakowania, od których należało by rozpocząć budowę kompleksowego systemu identyfikacji, a także wskazanie wariantu, który Państwa zdaniem mógłby stać się podstawą budowy jednolitych form oznaczeń przestrzeni gmin, na terenie których realizowany będzie projekt.

Ankieta dla każdej z gmin udostępniona jest na stronie projektu www.mof.kolobrzeg.pl oraz bezpośrednio na poniższych stronach:

Termin przeprowadzenia ankiet: 11.07. - 31.08.2014 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 przyznanych w ramach "Konkursu dotacji na działanie wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych".