Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok nr druku 304

160 KBPobierz

Projekt uchwały w sprawie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 nr druku 305

98 KBPobierz