Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok nr druku 287

443 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt nr druku 288 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2014-2024

693 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościno własności nieruchomości gruntowych nr druku 289

169 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty nr druku 290

175 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne nr druku 291

172 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie oraz Campingu " Biała Mewa 88" w Dźwirzynie nr druku 292

596 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lup prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Kołobrzeg oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania nr druku 293

196 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr druku 293

110 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3 do projektu uchwały nr druku 293

77 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

81 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 4 do projektu uchwały nr druku 293

112 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Kołobrzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nr druku 294

233 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kołobrzeg na rok 2014 nr druku 295

174 KBPobierzPodgląd pliku