Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

informacja o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Wiejskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz zjazdami w miejscowości Grzybowo, działka numer 65/7, 65/9, 66/4, 65/16, 65/24, 65/2, 196, 201/4 i 195, obręb Grzybowo, gmina Kołobrzeg,

załącznik

238 KBPobierz