Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Załączniki do pobrania:

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014

100 KBPobierz

1.Opis dochodów

597 KBPobierz

2.Opis wydatków

1.9 MBPobierz

3.Opis wydatków majątkowych

459 KBPobierz

4.Opis przychodów i rozchodów

304 KBPobierz

zał 1 dochody wg klasyfikacji budżetowej

302 KBPobierz

zał 1a dochody wg źródeł

234 KBPobierz

zał 1b dochody budżetu państwa

280 KBPobierz

zał 1c dochody z opłat za zezw.na sprzedaż napojów alkohol

277 KBPobierz

zał 2 wydatki ogółem

406 KBPobierz

zał 2a wydatki na GPPiRPA

155 KBPobierz

zał 2b Zadania inwestycyjne

141 KBPobierz

zał 2c plan wyd.na zakupy inwestycyjne

201 KBPobierz

zał 3 Przychody i rozchody

167 KBPobierz

zał 4 dochody i wydatki na zadania zlecone

259 KBPobierz

zał 5 dochody i wydatki na podst.porozumień

201 KBPobierz

zał 6 Dotacje podmiotowe dla podmiotów nienależących do SFP

158 KBPobierz

zał 7 Dotacje podmiotowe dla podmiotów SFP

195 KBPobierz

zał 8 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek nienależacych do JSFP

207 KBPobierz

zał 9 Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek SFP

198 KBPobierz

zał 10 Dotacje celowe na pomoc innym JST

332 KBPobierz

zał 11 Wydatki jednostek pomocniczych

359 KBPobierz