Przejdź do treści

Informacje ogólne

Organy

Urząd Gminy

Gmina

Prawo lokalne

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny

Zamówienia Publiczne i Przetargi

Kontrole

Informacja publiczna

Oświadczenia Majątkowe

Informacje

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego nr druku 251

167 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołobrzeg na rok 2014 nr druku 252

137 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kołobrzeg na lata 2014-2024 nr druku 253

121 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1

240 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2

472 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3

218 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( ob. ew. Stramnica) nr druku 255

169 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej (ob. ew. Przećmino) nr druku 254

175 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 nr druku 256

269 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Kołobrzeg na rok 2014 nr druku 257

240 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie rozwiązania porozumienia o utworzeniu wspólnej Straży Miejskiej nr druku 258

99 KBPobierzPodgląd pliku

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu oraz wysokości opłat za korzystanie z obiektów Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Dźwirzynie, Campingu " Biała Mewa 88" w Dźwirzynie oraz Cmentarza Komunalnego w Sarbii nr druku 259

698 KBPobierzPodgląd pliku