Zarządzenie Nr 88 z 20.12.2013 r. w sprawie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kołobrzeg"

665 KBPobierz

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Kołobrzeg” oraz załaczniki do regulaminu

30 KBPobierz